Välj en sida
HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS FRÅN - STÅNGÅSTADEN

De vill bygga bort bostadsbristen

2400 nya lägenheter i Linköping

Det byggs för fullt i Linköping och Stångåstaden är ett av flera fastighetsbolag som utökar sitt lägenhetsbestånd avsevärt.

– Vår stad växer och är i stort behov av nya bostäder, vi vill vara en ledande aktör för att bygga bort bostadsbristen. Just nu har vi byggnation av 657 stycken nya lägenheter, sammanlagt kommer vi att ha cirka 2 400 nya lägenheter inom några år. Vi försöker hitta en mix när vi bygger, bostäderna ska vara citynära och i ytterområden, små och stora, berättar Fredrik Törnqvist VD på Stångåstaden.

Pågående byggnadsprojekt sker i Valla, Lambohov, Harvestad, Vallastaden, Majelden, Vasastaden, kvarteret Irrblosset och Övre Vasastaden.

I Folkets Park byggs det 65 nya lägenheter där 28 stycken är en ny typ av boende, så kallat Trygghetsboende. Det är ett boende för hushåll utan barn, där minst en i familjen ska ha fyllt 70 år. Där kommer det finnas en värd/värdinna på plats delar av dagen för aktiviteter och extra trygghet. Trygghetsboendet kommer också ge tillgång till gemensamhetsutrymmen för samvaro och rekreation.

– I Lambohov har vi precis färdigställt så kallade Kombohus, sammanlagt är det 64 lägenheter fördelade på fyra hus. Kombohusen är upphandlade av vår branschorganisation SABO och byggs industriellt med hög standardisering. Det är ett sätt att hålla nere byggkostnaden men också hyreskostnaden för våra hyresgäster, berättar Fredrik.

Vallastaden kommer bli en unik stadsdel där människor, samspel och hållbarhet står i centrum. Där skapas naturliga mötesplatser i form av torg, växthus och gemensamhetslokaler. Det ska inspirera de boende till umgänge, där de tillsammans skapar atmosfär och aktiviteter.

– I Vallastaden bygger vi attraktiva designradhus och yteffektiva lägenheter i flerbostadshus för de som prioriterar frihet och gemenskap. I en av lägenheterna testar vi möjligheten att kunna ändra planlösning, från vecka till vecka, med hjälp av skjutbara väggar. Tanken är lite som Kalle Ankas husvagnssemester, säger Fredrik.

Harvestad är en ny stadsdel i Linköping, området som är en del av Ullstämma gränsar till Hjulsbro. Där bygger Stångåstaden flerfamiljshus i tre våningar och radhus i två våningar. Här är naturen nära med vackra strövområden mot Stångån och i Ullstämma naturreservat.

Men det är inte enbart nybyggnation av hyresfastigheter för Stångåstaden.

– I Övre Vasastan kommer det att byggas 18 nya lägenheter på vindar och i suterräng. Detta sker i samband med större renoveringar av de befintliga fastigheterna. Det är ett utmärkt sätt att få fler sätt att få fler smålägenheter i ett attraktivt område i Linköping, fortsätter Fredrik.

I kvarteret Irrblosset, beläget mellan Linköpings universitet och centrum, ska det byggas 218 nya studentlägenheter. De nya bostäderna kommer att skapa ett mer utpräglat studentområde. Då det råder brist på studentbostäder i Linköping blir lägenheterna ett bra tillskott till nuvarande bostadsutbud.

 

Majelden_hojdpunkten– I Majelden är hälften av vår nyproduktion påbörjad. Här finns det riktiga topplägen att hyra, utsikten från vissa lägenheter är verkligen magnifik. Du ser ut över hela Linköping och Roxen, berättar Fredrik.

Under 2015 kommer fler det bli byggstart på fler av Stångåstadens framtida projekt; Västra vägen, Vallastaden – Torget, Ryd, Majelden, Linghem och Lambohov. Under 2016 startar projekten City – Eddan, kvarteret Industrin på Wahlbecksområdet. 2017 startar förtätning av Stolplyckan och Åbylund.

Pågående projekt:

 • Valla, Ombudsmannen, Folkets Park – 65 lägenheter
 • Lambohov, Kombohus – 64 lägenheter
 • Harvestad, Landeryd – 81 lägenheter
 • Vallastaden, LinköpingsBo 2017 – 38 lägenheter
 • Majelden, Tallbacken – 28 lägenheter
 • Vasastaden, förtätning vindar och källare – 18 lägenheter
 • Irrblosset – 218 studentlägenheter
 • Övre Vasastaden, Alnen – 145 lägenheter

Planerade projekt:

 • Västra vägen, Västanfläkten – 34 lägenheter
 • Vallastaden, torget – 210 lägenheter, varav 180 studentbostäder
 • Ryd, moduler – 28 studentlägenheter
 • Majelden, Höjdpunkten – 50 lägenheter
 • Linghem, Askebyvägen – 29 lägenheter
 • Lambohov, kombo mini – 50 lägenheter
 • City, Eddan – 200 lägenheter
 • Kvarteret Industrin, Wahlbecks – 500 lägenheter
 • Övre Vasastan, Agraffen – 300 lägenheter
 • Stolplyckan, förtätning – 80 lägenheter
 • Åbylund, förtätning – 230 lägenheter
 • Övriga projektidéer – 100 lägenheter

För mer information gå in på www.stangastaden.se