Välj en sida
HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS FRÅN - STÅNGÅSTADEN

Nu skapar vi fler attraktiva lokaler i city

 Stångåstaden satsar stort och bygger 2 400 nya lägenheter i Linköping. På bottenvåningen i många av de nybyggda fastigheterna skapas lokaler för offentlig och kommersiell verksamhet.

– I dagsläget har vi cirka 400 lokaler i varierande storlek och för olika inriktning. Vår totalyta av uthyrningsbara lokaler kommer att öka avsevärt med all nybyggnation som nu sker, berättar Ulrika Frost Affärsområdeschef för lokaler.

eddan-vy4Stångåstadens kommersiella lokaler rymmer all möjlig verksamhet, där finns  butiker, restauranger, kontor och föreningslokaler. Vi har även stora ytor för offentlig verksamhet, såsom servicehus, vårdboende, förskolor mm. Inom Ulrikas affärsområde arbetar man med allt från uthyrning till förvaltning. Vilket innebär att hitta nya hyresgäster, ta hand om de befintliga och se till att alla på ett bra sätt kan bedriva sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler.

Nybyggnation sker just nu bland annat i kvarteret Alnen i Övre Vasastan. Där byggs 145 stycken lägenheter och cirka 500 kvadratmeter ny lokalyta. Lokalerna är i varierande storlek för att kunna skapa ett så  attraktivt och levande bostadsområde som möjligt.

– Vår förhoppning är att man ska få lite ”Söder-känsla” i kvarteret Alnen. Övre Vasastaden ska andas vardagslugn, goda vänner och spontana upplevelser. Där ska finnas gator, trevliga innergårdar, torg, butiker, kontor, caféer och restauranger som tillsammans skapar en avslappnad atmosfär, säger Ulrika.

När Stångåstaden hyr ut sina lokaler vill man gärna ha hyresgäster som kompletterar och ”drar åt” varandra. Allt för att hitta en bra mix av det som erbjuds till de som vistas och bor i området.

När det gäller nyproduktion är det inte alltid lätt för presumtiva hyresgäster att förstå hur området kommer att se ut och upplevas när det är färdigbyggt.

– Det är alltid lättare när byggnationen är igång, att få en känsla för området och se strukturen, fortsätter Ulrika.

På tomten där Priso ligger idag kommer Stångåstaden att bygga lägenheter, men även lokaler för uthyrning i bottenvåningen.

Men det är inte bara i Övre Vasastan som Stångåstaden bygger. Snart kan man också erbjuda attraktiva citylägen vid Eddan. Det fina läget vid Drottninggatan och stråket mot Trädgårdsföreningen gör Eddan attraktivt.

– City utvidgas och utbudet av butiker, restauranger och annan verksamhet utökas. Förtätningen av city ändrar stadens utseende och gör Linköping mer spännande, säger Ulrika.

– Linköping växer och vi som fastighetsbolag har ett ansvar att bygga attraktiva lägenheter för linköpingsborna och skapa bra förutsättningar för stadens näringsidkare, säger Ulrika.

Vill du veta mer om de lokaler som Stångåstaden har att erbjuda dig som näringsidkare? Se stangastaden.se eller ring 013-20 85 00.