Välj en sida
HELA DENNA SIDA ÄR ANNONS FRÅN - STÅNGÅSTADEN

Solceller ger energi i Lambohov

Nu är solcellerna på husen i Lambohov på plats och likaså på Stångåstadens kontor i Ryd är de installerade och bidrar med energi. Allt är ett steg mot målet att minska mängden energi som köps in med 25 procent till 2025.

I höstas började arbetet med att sätta solceller på taken till de fyra husen i Lambohov, och i dagarna har de tagits i bruk.
– De här husen har haft solvärmepaneler tidigare, men de har tagits ur drift för många år sedan. Dessutom är det hus med bra tak, vettig vinkel mot solen och inget som är i vägen så det kändes logiskt att ha solceller där, säger Peter Alfredsson på Stångåstaden. På kontoret i Ryd ville vi montera solcellerna för att få möjligheten att prova dem dels på en kontorsverksamhet och dels på en byggnad med platt tak.

På Rydskontoret kommer det också att finnas en bildskärm som visar hur mycket energi som solcellerna alstrar och hur mycket som förbrukas i byggnaden. I Lambohov används den energi som alstras som fastighetselen. Det innebär att solcellerna kommer att producera el till att driva exempelvis tvättstugor och trapphusbelysning i fastigheten.
– Eventuell överproduktion av energi kommer vi att sälja tillbaka ut på nätet, säger Peter.

Energimål 25/25

Att installera solcellerna är en del av Stångåstadens miljömål 25/25. Det innebär att man till år 2025 ska ha minskat mängden inköpt energi med 25 procent jämfört med år 2011.
– Det handlar om cirka 65 gigawattimmar som ska sparas in, alltså cirka fem gigawattimmar per år. Det är samma förbrukning som 200 normalvillor, så det är ett tufft men uppnåeligt mål, säger Peter.
För att nå dit renoveras det befintliga fastighetsbeståndet och förses med energisnåla alternativ. Dessutom är Stångåstadens nyproduktion byggd på ett energieffektivt sätt.
– Parallellt med ROT och nyproduktion genomför vi fristående energiprojekt som exempelvis byte och modernisering av tvätt- och torkutrustning, byte till energisnål belysning i allmänna utrymmen samt injustering och optimering av värmesystem, säger Peter. Om solcellsprojekten fungerar som planerat så kommer fler fastigheter i vårt bestånd att förses med solceller i framtiden.

DSC_0436-620